TERAPIE V ITÁLII

Vysokého efektu především u manuálních lymfodrenáží, moje přesvědčení o zásadním významu prevence zdraví a v neposlední řadě i případná možnost komplexního přístupu ke zdraví jednotlivce, mě v roce 2012 přivedla k počátku realizace dlouhodobého snu a plánu, který jsem v sobě nosila. Představa společných “dovolených” a ozdravných pobytů s terapeutem se od května roku 2012 pomalu, ale jistě formuje a krystalizuje do podoby, která jednoznačně podporuje klienty, rozhodnuté změnit život, životní styl, vztahy, práci, emoce i myšlenky pozitivním směrem a samozřejmě i mě v mé mnohaleté profesní praxi.

Nemusím jistě zdůrazňovat, že efekt pobytu, a nebo dovolené za přítomnosti terapeuta, je nesrovnatelný s terapiemi ambulantními.

Prakticky žiji v jarním a podzimním období ve střední Itálii, kde organizuji týdenní, a nebo čtrnáctidenní pobyty s terapiemi a kompletním programem, a nebo poskytuji terapie klientům, ubytovaným v rámci jejich vlastní dovolené v apartmánech prázdninového domu tak, jak si předem dohodneme. Tento způsob terapií se mi velmi osvědčuje a jeho dopad na klienta a jeho zdraví bývá zásadní.

TADY a TEĎ

Rok 2020 přináší do celého mého života úplně nové a zásadní změny a posuny. Pevně věřím, že nová realita se podepíše pozitivně na mém osobním, a také profesním životě, protože všechno je stejně tak či tak součástí našeho Bytí a není oblast, ve které by se součásti našeho života neprolínaly, nespojovaly, nedoplňovaly a neovlivňovaly. Když k tomu ještě připočteme všechny vnější vlivy a okolnosti, nespočet Bytostí a situací, které spolu-utvářejí náš život, k tomu všechny naše sny a touhy, a veškerou naši minulost, uvědomíme si mechanismy a zákonitosti Vesmíru, stejně tak jako i náš podíl na permanentním utváření Přitomnosti. V posledním roce jsem prošla „školou“, která mi dala co proto, a která zásadně přispěla k mojí realitě dnešních dnů. Všechna rozhodnutí, zkušenosti, lidé, energie, bolesti, radosti, ztráty i zisky mi vkládají do Srdce, mysli i do rukou příležitosti, které přicházejí.

Nacházím se v bodu, ve kterém jsem se rozhodla ukončit moji terapeutickou praxi masérky a pozvolna také velmi omezím působení na poli praktické „drenážistky“. Každodenní realita mi ukazuje, že tato moje dlouhá životní etapa se chýlí ke svému závěru, aby mohla uvolnit místo zhmotnění všech mých největších přání.

A tak do popředí mého života nastupuje partnerství, které na sebe nechalo čekat dvacet let od doby, kdy jsem vystoupila z manželství, a spolu s ním i nový způsob života a samozřejmě tím i profesní realizace. Můj odchod do milované a mému srdci vlastní Itálie mě přivádí k novým plánům, nápadům a perspektivě, kterou stejně pomalu, ale jistě, vytvářím již devět let. Všemi rozhodnutími, která v poslední době dělám já, ale i mnozí přátelé, známí a především rodina, jsem se dostala do bodu, kdy pro teorie není místo, a kdy je nad Slunce jasná a zřetelná moje „budoucnost“.

MŮJ ZÁMĚR DO BUDOUCNA

Letošní 9.ročník ozdravných a relaxačních pobytů v italském městečku Monte Porzio ve Střední Itálii se prozatím jeví jako velmi málo zřetelný a uchopitelný, ale tím se nijak zvláště neznepokojuji, protože všechny všeobecné lidské jistoty dostávají zabrat a „Světe div se!“, donekonečna, a často jen teoreticky omílaný ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI začíná vstupovat do existence lidí, vědomých či nevědomých. A mám za to, že velmi tvrdě, nekompromisně a reálně. Mám z toho velkou radost a vím, že štěstí přeje připraveným a všem, kdo si přejí žít v harmonii se svým nitrem. Tím se tedy otevírá velký prostor pro moje další krásné plány, a když uvážím, že ty poslední mi vydržely 23 let, nevnímám žádné obavy.

VIDÍM PERSPEKTIVU!

Každopádně se pobyty a terapiemi, teď již především na poli komunikace, začnu zaobírat mnohem intenzivněji a kde jinde, než v Itálii. Prakticky se tedy pustím do Tvoření přímo na „místě činu“, a snad dovedu mnoho let pomalé, ale poctivé práce do ještě lepší, krásnější, citlivější a intenzivnější reality, a tím se moje tradiční pobyty pro ženy stanou ideální příležitostí šťastného, vědomého a svobodného života pro zúčastněné ženy i pro mě samotnou. Kromě ozdravných a relaxačních pobytů pro ženy, a nebo chcete-li dovolených, trávených v blízkosti terapeuta se také zaměřím na pořádání a nabídku pobytů, které si mohou kolegyně, tedy další terapeutky organizovat a praktikovat samy, a nebo i za mé jakékoliv dílčí účasti. Devět let praktické zkušenosti je dobrým základem pro něco, o čem se teoretik může jen domnívat. Zúročím i tímto směrem své odvážně a trpělivě nabyté vzestupy a pády a ráda se o ně podělím s ostatními. Je dobré v tuto chvíli dodat, že nejsem zrovna příznivcem teorií a planých řečí. V neposlední řadě mám v úmyslu rozvinout moje služby v oblasti konzultací, ať už osobních, či na dálku, protože stále více a více slyším ze svého okolí, že masérství a práce s hmotou není mojí nejsilnější stránkou, lépe řečeno číslem jedna v nabídce toho, co mohu dát a co realizuji. Spolu s časem mě především s přibývajícími zkušenostmi a praxí opouští obava z nedostatečného vzdělání v oboru práce a Tvoření s lidmi a své místo ve mně stále více zaujímá mír a důvěra v sebe samu. S přihlédnutím k technickým možnostem dnešní doby nevidím vzdálenost, nedostupnost, finanční, časové, programové a osobní důvody jako důležité a podstatné.

Takže..

Nezbývá, než v lásce, vděčnosti a radosti vykročit ke všemu, co mi Vesmír uchystal!

POBYTY PRO ŽENY

Ozdravné a relaxační pobyty pro ženy jsou určeny ženám, které jdou svojí vlastní cestou, a nebo se pro vlastní cestu rozhodly. Podpora při objevování sebe sama, povzbuzení a motivace ve stavu nejistot a obav, otevírání se nepoznanému a osvobozujícímu, vytvoření časoprostoru pro přijetí životního údělu a rozhodnutí se v niterných i vnějších situacích a stavech, s následným uvedením a užíváním v reálném životě, to jsou hlavní důvody mého projektu pobytů pro ženy. Prostřednictvím jižanské energie, krásné přírody, vlivu moře a přímořského klimatu a počasí, odlehčenou stravou, cvičením, společným i individuálním Tvořením, výlety, a především všudypřítomnou otevřenou komunikací a množstvím případného individuálního programu, spolu-vytváří menší skupinky žen prostředí, sloužící k většímu pochopení a přijetí sebe sama a také žen vzájemně. Jsem přesvědčená o nutnosti a potřebě obojího, a nepochybuji o důležitosti společného Sdílení našich životů, osudů, zkušeností, radostí i složitostí. Vím zcela jistě, že obyčejný příklad, obyčejný život, obyčejná vyprávění a naslouchání, obyčejné maličkosti každodenního života a Bytí v Přítomnosti bez jakéhokoliv očekávání přinesou vždy velké věci a události. Pobyty pro ženy organizuji, připravuji a také i sama realizuji devět let vždy na jaře, v posledních třech letech také na podzim. Mým připravovaným trvalým životem v Itálii chystám mnohem větší počet variant a možností pobytů, ať už co do jejich náplně, zaměření, možností realizace výletů, samotného programu, poznávání Itálie a života v ní, ale i podpory případných individuálních pobytů žen na dovolené, a nebo zcela jinak zaměřených pobytech jiných kolegyň a kolegů.

Odkazem Aktuality, tu na mém webu, Vás vždy dostatečně včas a podrobně budu o mých projektech informovat milé ženy.

Jana Paseková