TĚLOVÉ A UŠNÍ SVÍČKY

Jsou terapie, které vycházejí z prastarých lidových léčebných metod, a které bez ohledu na vědu a vývoj lidstva demonstrují lidský, neinvazivní, přesto však velmi silný a zaručený léčebný efekt, respektující přírodní zákony tohoto světa, a to bez výjimky. Proces známý především využitím ušních svíček má mnohem širší využití než si většina lidí představuje a aplikace tělových svíček je toho důkazem.
Harmonizační proces celého organismu i jednotlivých orgánových systémů, nervového systému, psychiky, emocionálního i mentálního rozrušení či apatie, má prostřednictvím tělových svíček Tádé velmi silný, do samotné podstaty věci jdoucí efekt, a přitom je mírnou metodou, aplikovanou terapeutem.
Sama považuji terapie tělovými svíčkami vedle velkého léčebného efektu na fyzické rovině za jednoznačně rituální praktiku, kterou nelze nijak šidit, podceňovat, ani znevažovat. Moje dřívější mnoholetá praxe s ručně vyráběnými tělovými svíčkami Tádé mě jednoznačně přesvědčila o jejich láskyplné, citlivé, ale také vůči ne-ladu v těle každé Bytosti nekompromisní účinnosti a pomoci, často i okamžité.
V případě této metody, možná i více než u kterékoliv jiné, je i o mém uvědomění si, že bez přesvědčení a niterného přístupu terapeuta žádná metoda nemůže přinést své ovoce. Věřím, že terapie tělovými svíčkami pomůže mnohým z Vás, ať už při akutních, a nebo chronických potížích a sama Vás přesvědčí o jedinečnosti, o které není pochyb.