POBYTY PRO ŽENY

Vysokého efektu především u manuálních lymfodrenáží, moje přesvědčení o zásadním významu prevence zdraví a v neposlední řadě i případná možnost komplexního přístupu ke zdraví jednotlivce, mě v roce 2012 přivedla k počátku realizace dlouhodobého snu a plánu, který jsem v sobě nosila. Představa společných “dovolených” a ozdravných pobytů s terapeutem se od května roku 2012 pomalu, ale jistě formuje a krystalizuje do podoby, která jednoznačně podporuje klienty, rozhodnuté změnit život, životní styl, vztahy, práci, emoce i myšlenky pozitivním směrem a samozřejmě i mě v mé mnohaleté profesní praxi.

Nemusím jistě zdůrazňovat, že efekt pobytu, a nebo dovolené za přítomnosti terapeuta, je nesrovnatelný s terapiemi ambulantními.

Prakticky jsem v jarním a podzimním období pracovala ve střední Itálii, kde jsem organizovala týdenní, a nebo čtrnáctidenní pobyty s terapiemi a kompletním programem, a nebo poskytovala terapie klientům, ubytovaným v rámci jejich vlastní dovolené v apartmánech prázdninového domu tak, jak jsme si předem dohodli. Tento způsob terapií se mi velmi osvědčil a jeho dopad na klienta a jeho zdraví byl zásadní.

TADY a TEĎ

Rok 2021 přináší do celého mého života úplně nové a zásadní změny a posuny. Pevně věřím, že nová realita se podepíše pozitivně na mém osobním, a také profesním životě, protože všechno je stejně tak či tak součástí našeho Bytí a není oblast, ve které by se součásti našeho života neprolínaly, nespojovaly, nedoplňovaly a neovlivňovaly. Když k tomu ještě připočteme všechny vnější vlivy a okolnosti, nespočet Bytostí a situací, které spolu-utvářejí náš život, k tomu všechny naše sny a touhy, a veškerou naši minulost, uvědomíme si mechanismy a zákonitosti Vesmíru, stejně tak jako i náš podíl na permanentním utváření Přitomnosti. V posledním roce jsem prošla „školou“, která mi dala co proto, a která zásadně přispěla k mojí realitě dnešních dnů. Všechna rozhodnutí, zkušenosti, lidé, energie, bolesti, radosti, ztráty i zisky mi vkládají do Srdce, mysli i do rukou příležitosti, které přicházejí.

Nacházím se v bodu, ve kterém jsem se rozhodla rozšířit moji terapeutickou praxi klasických masáží, manuálních lymfodrenáží a arte terapie o prvky vědomé volnosti a větší spoluúčasti žen na jednotlivých pobytech.

MŮJ ZÁMĚR DO BUDOUCNA

Letošní 10. ročník ozdravných a relaxačních pobytů pro ženy se prozatím jeví jako velmi málo zřetelný a uchopitelný, ale tím se nijak zvláště neznepokojuji, protože všechny všeobecné lidské jistoty dostávají zabrat a „Světe div se!“, donekonečna, a často jen teoreticky omílaný ŽIVOT V PŘÍTOMNOSTI začíná vstupovat do existence lidí, vědomých či nevědomých. A mám za to, že velmi tvrdě, nekompromisně a reálně. Mám z toho velkou radost a vím, že štěstí přeje připraveným a všem, kdo si přejí žít v harmonii se svým nitrem. Tím se tedy otevírá velký prostor pro moje další krásné plány, a když uvážím, že ty poslední mi vydržely 23 let, nevnímám žádné obavy.

VIDÍM PERSPEKTIVU!

Každopádně se pobyty a terapiemi, teď již především na poli komunikace, začnu zaobírat mnohem intenzivněji v České republice. Předejdu tak nejistotám ve smyslu nám všem známým okolnostem, a usnadním dostupnost a realizaci většímu počtu žen, které i v době před Covidem viděly v cestování do zahraničí překážky. A snad tu, v domácím prostředí, a především jen a pouze ve své vlastní režii i realizaci, dovedu mnoho let pomalé, ale poctivé práce do ještě lepší, krásnější, citlivější a intenzivnější kvality, a tím se moje tradiční pobyty pro ženy stanou ideální příležitostí šťastného, vědomého a svobodného života pro zúčastněné ženy i pro mě samotnou. Devět let praktické zkušenosti je dobrým základem pro něco, o čem se teoretik může jen domnívat. Zúročím i tímto směrem své odvážně a trpělivě nabyté vzestupy a pády a ráda se o ně podělím s ostatními. Je dobré v tuto chvíli dodat, že nejsem zrovna příznivcem teorií a planých řečí. V neposlední řadě mám v úmyslu rozvinout moje služby v oblasti konzultací, ať už osobních, či na dálku, protože stále více a více slyším ze svého okolí, že masérství a práce s hmotou nejsou mými jedinými silnými stránkami v nabídce toho, co mohu dát, a co nabízím. Spolu s časem mě především s přibývajícími zkušenostmi a praxí opouští obava z nedostatečného vzdělání v oboru práce a Tvoření s lidmi a své místo ve mně stále více zaujímá mír a důvěra v sebe samu.

POBYTY PRO ŽENY

Ozdravné a relaxační pobyty pro ženy jsou určeny ženám, které jdou svojí vlastní cestou, a nebo se pro vlastní cestu rozhodly. Podpora při objevování sebe sama, povzbuzení a motivace ve stavu nejistot a obav, otevírání se nepoznanému a osvobozujícímu, vytvoření časoprostoru pro přijetí životního údělu a rozhodnutí se v niterných i vnějších situacích a stavech, s následným uvedením a užíváním v reálném životě, to jsou hlavní důvody mého projektu pobytů pro ženy. Prostřednictvím krásné přírody, odlehčené stravy, cvičení, společného i individuálního Tvoření, výletů a především všudypřítomnou otevřenou komunikací a množstvím případného individuálního programu, spolu-vytváří menší skupinky žen prostředí, sloužící k většímu pochopení a přijetí sebe sama a také žen vzájemně. Jsem přesvědčená o nutnosti a potřebě obojího, a nepochybuji o důležitosti společného Sdílení našich životů, osudů, zkušeností, radostí i složitostí. Vím zcela jistě, že obyčejný příklad, obyčejný život, obyčejná vyprávění a naslouchání, obyčejné maličkosti každodenního života a Bytí v Přítomnosti bez jakéhokoliv očekávání přinesou vždy velké věci a události. Pobyty pro ženy organizuji, připravuji a také i sama realizuji devět let vždy na jaře, v posledních třech letech také na podzim. Momentálně chystám mnohem větší počet variant a možností pobytů, ať už co do jejich náplně, zaměření, možností realizace výletů, samotného programu, Tvoření, poznávání České republiky a života v ní a věřím, že vše, co jsem doposud na vlastní kůži prožila, poznala a přijala, vytvoří automaticky projekt, který dá smysl mému profesnímu životu a podpoří snad i životy těch žen, které se nespokojí s průměrností a šedivostí života tak, jak nám je společnost a okolnosti stále více a více předkládají a vnucují.