OSOBNÍ KONZULTACE

S postupným ukončením mojí praktické masérské činnosti jsem se rozhodla pro otevření, pro mě vlastně vůbec ne nového směru v mojí terapeutické praxi. Celých 23 let doprovází moje klasické masáže, manuální lymfodrenáže, skupinové tvoření i pobyty pro ženy, soustředění se na mentální, emocionální i energetické tělo příchozích a potřebných. Spolu s mojí zpětnou vazbou na projevené, vnímané a vzájemně vykomunikované, nastává naplnění smyslu mé a naší vzájemné práce s každou individualitou. Jsem si vědoma toho, že komunikace není ani zdaleka přirozeným průvodcem terapiemi, ale bohužel ani našich každodenních životů, a především to je mým nekonečným impulzem a provokací, směřující k otevřenosti, upřímnosti a přirozenosti každé Bytosti. Velmi si vážím otevřené komunikace a vidím v ní velký potenciál a příležitost na cestě do života v lásce, radosti a jednoduchosti.

Prakticky se v mojí praxi změní jen to, že potencionální klient nebude muset a vlastně ani moci absolvovat žádnou terapii na fyzickém těle, abychom si spolu promluvili. Doposud tomu tak vždy bylo a vnímám, že si lidé až příliš zvykli na prakticky dvě terapie v jednom, aniž by to považovali za výjimečnost a nadstandard. Je pravda, že to byla doposud moje vlastní volba a cesta, kterou již nepovažuji za možnou a mě potřebnou.

Osobní konzultace i konzultace na dálku praktikuji už mnoho let, až v posledních měsících jsem ze strany okolí vyzývána k osobním konzultacím bez masáží a manuálních lymfodrenáží. Spolu s možnostmi, které dnes nabízí technika a vzhledem ke skutečnosti, že vzdálenost nic neznamená, začnu osobní konzultace bez fyzických terapií provozovat už i z toho důvodu, že to vlastně jinak ani nebude možné. Tedy s výjimkou ozdravných a relaxačních pobytů pro ženy, kde na vzájemné komunikaci stavím v rámci celého projektu.

Nejčastějšími tématy mojí komunikace s klienty jsou: