KLASICKÉ MASÁŽE

Pravidelná a systematická péče o pohybový aparát patří do našeho života

Klasickou masáž šíje a zad provádím ze všech sestav klasické masáže nejčastěji, přičemž já tuto sestavu nikdy nedělím na jednotlivé oblasti. Ve své praxi ani nedoporučuji klientům absolvování částečných masáží, neboť místo tělesných obtíží nemusí nutně korespondovat s místem samotné příčiny zdravotního problému. Propagace bolesti nebývá vždy totožná s postiženým místem, tedy prvotním ložiskem zdravotních potíží.

Klasickou sestavu šíje a zad provádím v trvání jedné hodiny, v počátku v kratších intervalech, nejlépe jednou týdně, pokud možno až do odeznění akutních potíží a bolestí. Následný, nejlépe pravidelný interval masáží, prováděný z preventivních důvodů si vykomunikujeme společně s klientem podle jeho zdravotního stavu, přání a představ nás obou. V ideálním případě se důvod docházení na pravidelnou masáž dostane na rovinu prevence a třeba i relaxace, odpočinku a celkového uvolnění.

Klasická masáž šíje a zad má podle mých zkušeností nezastupitelné místo v životě každého člověka, ať už z důvodu uvolnění se po fyzicky náročné práci, sportovních aktivitách, a nebo jako opak pasivity z důvodu statické práce, či zjemňování dopadů a následků vrozených vad a dispozic klienta. Vhodným doplněním například tělesným cvičením, jógou, plaváním, chůzí, saunou, meditacemi, aj. se masáž může stát zárukou, a nebo přinejmenším podporou při cestě ke kvalitnímu a krásnému životu.

Za zmínku jistě stojí připomenutí, že každá masáž je rovněž přenosem léčivých a pozitivních energií a projevem mého osobního přístupu ke každému z Vás s úmyslem být Vám k dispozici z titulu profesionála i člověka stejného, jako jste vy sami. Rozdíl mezi pravidelně ošetřenými partiemi pohybového aparátu a mezi tělem neošetřeným je neodiskutovatelný. To, co dříve zajišťoval samotný způsob životního stylu, to dnes většině lidí může poskytnout kvalitní terapeutická péče.